Osvětlení

Dodávka a instalace nových svítidel veřejného osvětlení v Praze

NÁZEV Dodávka a instalace nových svítidel veřejného osvětlení
POPIS Demontáž stávajících svítidel, svodových kabelů a stožárových rozvodnic. Dodávka nových svítidel veřejného osvětlení, montáž nových LED svítidel, nových svodových kabelů a stožárových rozvodnic.
INVESTOR Hl. město Praha
REALIZACE 02/2020 – 07/2020
NÁZEV Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště
POPIS Demontáž výbojkových svítidel, sadových a silničních stožárů VO, montáž programovatelných LED svítidel a bezpaticových stožárů. Výměna kabelových rozvodů VO. Demontáž a montáž rozvaděčů a kabelových rozpojovacích skříní. Instalace dálkového řízení svítidel a řídicího systému do rozvaděče RVO.
INVESTOR Město Mikulov
REALIZACE 10/2018 – 07/2019
NÁZEV Rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu VŠB – TUO
POPIS Rekonstrukce veřejného osvětlení silničních komunikací spočívající v demontáži výbojkových svítidel a paticových sloupů, montáži programovatelných LED svítidel a bezpaticových stožárů. Demontáži a montáži rozvaděčů a instalaci dálkového řízení svítidel.
INVESTOR Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
REALIZACE 10/2018 – 06/2019

Venkovní osvětlení hlavní budovy Národního muzea

NÁZEV Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – stavební část – venkovní osvětlení slavnostní
POPIS Dodání, zapojení a osazení nové elektro výzbroje a slavnostního osvětlení pro stožáry, osazení konstrukcí slavnostního osvětlení pro umístění reflektorů a zemních svítidel včetně zkoušek a výchozí revize.
INVESTOR Metrostav a.s.
REALIZACE 09/2018 – 12/2018
NÁZEV Úprava veřejného osvětlení dělícího pásu v ul. Čs. armády a ul. Vítězné, Kladno
POPIS Demontáž stávajících stožárů a svítidel ve středovém pásu komunikace, pokládka nové kabeláže, výstavba 94ks přírubových stožárů o výšce 9m osazených na vrcholu dekoračním světelným LED prvkem – špičkou a s 96 ks LED svítidly.
INVESTOR ARTEA CZ, a.s.
REALIZACE 08/2017 – 12/2017
NÁZEV Světelně-technické výpočty Kodaň
POPIS Světelně-technické výpočty veřejného osvětlení na území města Kodaně v rozsahu 20 tis. světelných míst.
INVESTOR Citelum Denmark
REALIZACE 2014 – 2015
NÁZEV Revitalizace osvětlení Teplice
POPIS Revitalizace původního neefektivního osvětlení. Původní příkon 7kW – nový příkon 3,4kW. Řešení na míru pomocí technologie LED.
INVESTOR Statutární město Teplice
REALIZACE 2013

Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení na území Statutárního města Teplice

NÁZEV Správa, údržba a opravy veřejného, slavnostního osvětlení a kolektorů
POPIS Správa, údržba a opravy veřejného osvětlení, slavnostního a vánočního osvětlení a kolektorů na území Statutárního městě Teplice.
INVESTOR Magistrát Statutárního města Teplice
REALIZACE 01/2012 – 01/2020

Slavnostní osvětlení budovy Magistrátu hl. města Prahy

NÁZEV Slavnostní osvětlení budovy Magistrátu hl. města Prahy
POPIS Komplexní osvětlení celé budovy magistrátu. Řešení v podobě plošného osvětlení, doplněné o osvětlení charakteristických architektonických linií, dále pak soch a reliéfů. Využití kombinace klasického výbojkového osvětlení a LED světelných prvků. Realizace s využitím 63 svítidel. Osvětlení slavnostně spuštěno primátorem města 10. srpna 2009, ve 22 hodin.
INVESTOR Hl. město Praha
REALIZACE 2009
NÁZEV Správa, údržba, servis a postupná obnova (dodávka a montáž) veřejného osvětlení
POPIS Správa, údržba, servis a postupná obnova (dodávka a montáž) veřejného osvětlení včetně senzorů, slavnostního osvětlení a kolektorů, nátěry železných konstrukcí, IZM, vzdálená správa, sběr dat pro pasport na území statutárního města Ústí nad Labem. Počet světelných míst 11 756.
INVESTOR Statutární město Ústí nad Labem
REALIZACE 07/2005 – 12/2020
NÁZEV Přenesená správa veřejného osvětlení v Praze
POPIS Pasportizace systému, preventivní, běžná a havarijní údržba, správa a obnova zařízení – cca 152 tis. světelných míst.
INVESTOR Hl. město Praha
REALIZACE 1999 – 2016