rl 29. 3. 2024

VN kabely 22kV ve stanici metra PP

Společnost ELTODO a.s., jako vedoucí člen sdružení, realizovalo část zakázky označené jako PS02 – výměna VN kabelů 22kV v celkem 4 traťových tunelech pražského metra.

Popis zakázky

Realizace probíhala v nočních hodinách, a to pouze v době nočních výluk pražského metra určených pro vlastní údržbu provozu metra. Konkrétně od 01:00 do 03:30, a to po dobu 6 měsíců,. Veškerá činnost byla omezená dobou provozu metra, vlakovými zkouškami, zkouškami zabezpečovacích zařízeni metra, nebo např. prodloužením doby provozu metra z důvodu konání různých kulturních akcí.

Stanice metra Pražského povstání byla jedna z prvních zprovozněných stanic metra v Praze na trase C. Při původní výstavbě byly použity materiály na bázi azbestu pro mechanické krytí kabelů a použitá konstrukce VN kabelů obsahovala ropné olejové látky. Veškeré tyto materiály musely být z traťových tunelů vytěženy a ekologicky zlikvidovány. Celkem z traťových tunelů bylo zlikvidováno 92 tun azbestu, 60 tun kabelů s ropným produktem a 10 tun kovových kabelových lávek.

Veškeré práce se realizovaly s použitím drážních speciálních vlaků.

 

Realizace byla koordinačně velmi náročná a celému realizačnímu týmu patří velké poděkování za nasazení a úspěšné dokončení celé akce.