rl 29. 2. 2024

Kabeláž měření teplot HCP

Předmět zakázky

  •  Výměna kabelů od odporových snímačů umístěných v cirkulačním potrubí chladící vody reaktoru.
  • Výměna kompenzačních krabic sloužících na elektrárně od její výstavby.
  • Sjednocení zapojení odporových teplotních snímačů na 1. RB (reaktorový blok)
  • Zajištění bezchybné funkce měřících okruhů teploty HV (horké vody) – SV (studené vody) HCP (hlavního cirkulačního potrubí).
  • Vypracování projektové dokumentace.

Popis zakázky

Samotná realizace díla mohla být prováděna pouze v období odstávek reaktorových bloků. A to z důvodu umístění kabeláže a kompenzačních krabic. Jejich umístění je v bezprostřední blízkosti reaktorových bloků v hermetickém uzávěru. Kompenzační Krabice a kabeláž jsou umístěné na podestě reaktoru u biologické ochrany. Celé pracoviště je vedeno jako ŽDP. (životně důležitý prostor elektrárny)

Při plném výkonu reaktoru je v místech realizace 90°C a dávkový příkon záření gama 0,54 Gy/hod.  I při odstaveném bloku byla v místě realizace teplota od 25°C do 40°C. Během realizace všech čtyř bloků pracovníci nasbírali ekvivalentní dávku ionizujícího záření  4 mSv.

Během realizace díla jsme pro splnění všech podmínek absolvovali školení s testem dle Vyhl. 358/2016 Sb.

Všichni pracovníci vstupující do prostoru realizaci museli splnit tyto podmínky.:

  • Psychologické vyšetření pro vstup do JE (Jaderné elektrárny) s kladným výsledkem.
  • Vstupní školení ukončené testem do JE Dukovany.
  • Vstupní školení ukončené testem do KP (kontrolované pásmo).
  • NBÚ (Národní bezpečnostní úřad) prověrka stupně Důvěrné.

Během realizaci probíhal audit společnosti. Na oprávněnou dodavatelskou organizací pro společnost ČEZ, a.s. na základě Atomového zákona č.: 263/2016Sb. a vyhl. SÚJB č. 408/2016Sb.  

Audit jsme absolvovali s nejlepším možným výsledkem. Platnost certifikátu po dobu 3 let.

Realizace byla koordinačně velmi náročná a celému realizačnímu týmu patří velké poděkování za odpovědný přístup a úspěšné dokončení celé akce.