velka_ohrada

Modernizace sítě VO Velká Ohrada

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ na konci loňského roku dokončila významnou zakázku, která spočívala v obnově veřejného osvětlení a přípravě technologie pro síť dobíjecích stanic v lokalitě sídliště Velká Ohrada.

Popis zakázky

Realizace probíhala ve dvou částech a to v synergické, kde bylo obnoveno kabelové vedení VO v synergii s výkopy PRE (Pražská energetika) a přípravou pro EV ready (EVR) lampy v podobě patice a elektroměrové skříně a dále nesynergické, kde proběhla obnova vedení VO mimo trasu výkopů PRE, kompletní výměna světelných míst, včetně přípravy svítidel pro připojení k řídícímu systému VO a obnova povrchů.

Samotná realizace probíhala v termínu od října 2022 do listopadu 2023.
V rámci realizace bylo obnoveno celkem 12km kabelového vedení, 244 kompletních světelných míst, včetně 97 EVR stožárů.

Koordinačně byla tato akce velmi náročná a to s ohledem na lokalitu, kde práce probíhaly – sídliště Velká Ohrada, kde je velká koncentrace osobních automobilů a tedy nutnost jejich vyparkovávání. V nemalé míře bylo nezbytně nutné komunikovat i s obyvateli Velké Ohrady a všechny naše kroky v jednotlivých etapách koordinovat, což se dařilo a přispělo ke zdárnému ukončení díla.

Současně bylo nutné dodržet podmínky, které nám byly dány jednotlivými správci sítí a komunikací a veškeré práce koordinovat s dalšími dodavateli, kteří se v rámci tohoto projektu na realizaci podíleli.
Na realizace se velkou měrou podílela také společnost ENERGOVOD CZ.

Realizace byla koordinačně velmi náročná a celému realizačnímu týmu patří velké poděkování za nasazení a úspěšné dokončení celé akce a předání investorovi v požadovaném termínu.

Read More
provas-1024×768

Protichemický varovný systém

Společnost ELTODO, a.s. se v prosinci 2017 přihlásila do výběrového řízení k veřejné zakázce „Modernizace protichemického varovného systému (PROVAS) včetně následné správy, podpory a údržby nově dodaných technologií systému PROVAS“. Obchodní a technickou náročnost na zpracování nabídky jasně dokládá fakt, že celý proces průběhu veřejné zakázky trval 4 roky.

K vyhodnocení a výběru dodavatele došlo až v prosinci 2021, kdy naše nabídka byla vybrána jako vítězná. Roky práce, které byly zakázce věnovány, se vyplatily, a smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy byly dne 3. 3. 2022 za více než 118 milionů korun podepsány.

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o plnění dle Smlouvy na modernizaci systému „PROVAS“ a poskytování souvisejících služeb, které zahrnuje dodání a zprovoznění nového Řídicího systému vč. souvisejícího SW a HW. Součástí plnění je obměna chemických detektorů a poskytování servisních služeb k systému „PROVAS“, dle Servisní smlouvy, která zahrnuje zajištění servisní podpory a údržby nově dodaných technologií protichemického varovného systému metra (PROVAS).

Popis zakázky

Obsahem našeho plnění je analýza současného SW a vývoj nového SW pro řídicí systém PROVAS pro nově dodané chemické detektory, výroba a kompletace detektorů a následná integrace do nového řídicího systému ve stanicích pražského metra, na které bude navazovat zkušební provoz po dobu 6 měsíců.

Po ukončení zkušebního provozu bude celá zakázka předána Dopravnímu podniku hl. m. Prahy do vlastního provozu. Součástí zakázky jsou také práce jako vyškolení obsluhy, odborná ekologická likvidace, komplexní podpora apod.

Zakázku týkající se dodání a zprovoznění nového řídicího systému vč. hardware bychom měli zadavateli odevzdat do 30 měsíců od účinnosti smlouvy. Smlouva na servis zařízení a související služby je uzavřena na dobu neurčitou. Jedná se o unikátní zakázku, která pro naši společnost představuje velkou výzvu. Celou zakázku jak z pohledu realizačního, tak následného servisu zastřešuje úsek ICT pod vedením Milana Hradce. Na zakázce bude participovat také naše dceřiná společnost Vegacom.

Děkujeme obchodnímu a technickému týmu za 4 roky usilovné práce, která skupině ELTODO přinesla nejen práci na dalších 10 let, ale také prestižní postavení na trhu v této oblasti.

Read More
sloup_v_cechach_01

Rekonstrukce VO v obci Sloup v Čechách

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ podepsala v tomto týdnu smlouvu o dílo na realizaci veřejného osvětlení v obci Sloup v Čechách. Zakázka za bezmála 9 milionů korun se rozeběhne v následujících dnech a dokončena by měla být do 18 měsíců.

Popis zakázky

Součástí plnění je demontáž starého osvětlení a instalace cca 130 nových stožárů veřejného osvětlení, včetně veškeré potřebné kabeláže v obci. Předmětem zakázky je také realizace architekturního nasvícení chráněné památky Skalního hradu a poustevny, kde se natáčela velmi oblíbená česká pohádka „S Čerty nejsou žerty“. Zakázku bude realizovat po dobu 18 měsíců Středisko Liberec.

Read More
Meteohlaska-1024×768

Výstavba meteostanice Pšov

Poslední květnový den se nesl ve znamení úspěšného předání nové meteostanice s proměnným dopravním značením na komunikaci mezi obcemi Pšov a Blšany v Ústeckém kraji. Zakázka, která zahrnovala komplexní výstavbu meteostanice, byla investorovi, Ředitelství silnic a dálnic, předána ve stanoveném termínu.

Popis zakázky

Hlavním subdodavatelem celé akce byla dceřiná společnost Vegacom a.s., která zajistila od zpracování dokumentace, inženýringu, realizace DIO až po stavební a výkopové práce. Před zahájením realizačních prací bylo nutné daný úsek osadit provizorním dopravním značením a doprava byla řízena kyvadlově. O výrobu PDZ meteo s nosnou konstrukcí a nastavení softwaru se postaral výrobní závod ELTODO na Hvožďanské. Společnost ELTODO, a.s. řídila celou akci koordinačně a dne 31.5.2022 zakázku úspěšně předala.

Velké poděkování patří všem zúčastněným, kolegům a zástupcům objednatele za perfektní spolupráci.

Read More
P1004743-1024×768

Rekonstrukce tunelu Jihlava

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More