rl 7. 1. 2024

Protichemický varovný systém

Společnost ELTODO, a.s. se v prosinci 2017 přihlásila do výběrového řízení k veřejné zakázce „Modernizace protichemického varovného systému (PROVAS) včetně následné správy, podpory a údržby nově dodaných technologií systému PROVAS“. Obchodní a technickou náročnost na zpracování nabídky jasně dokládá fakt, že celý proces průběhu veřejné zakázky trval 4 roky.

K vyhodnocení a výběru dodavatele došlo až v prosinci 2021, kdy naše nabídka byla vybrána jako vítězná. Roky práce, které byly zakázce věnovány, se vyplatily, a smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy byly dne 3. 3. 2022 za více než 118 milionů korun podepsány.

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o plnění dle Smlouvy na modernizaci systému „PROVAS“ a poskytování souvisejících služeb, které zahrnuje dodání a zprovoznění nového Řídicího systému vč. souvisejícího SW a HW. Součástí plnění je obměna chemických detektorů a poskytování servisních služeb k systému „PROVAS“, dle Servisní smlouvy, která zahrnuje zajištění servisní podpory a údržby nově dodaných technologií protichemického varovného systému metra (PROVAS).

Popis zakázky

Obsahem našeho plnění je analýza současného SW a vývoj nového SW pro řídicí systém PROVAS pro nově dodané chemické detektory, výroba a kompletace detektorů a následná integrace do nového řídicího systému ve stanicích pražského metra, na které bude navazovat zkušební provoz po dobu 6 měsíců.

Po ukončení zkušebního provozu bude celá zakázka předána Dopravnímu podniku hl. m. Prahy do vlastního provozu. Součástí zakázky jsou také práce jako vyškolení obsluhy, odborná ekologická likvidace, komplexní podpora apod.

Zakázku týkající se dodání a zprovoznění nového řídicího systému vč. hardware bychom měli zadavateli odevzdat do 30 měsíců od účinnosti smlouvy. Smlouva na servis zařízení a související služby je uzavřena na dobu neurčitou. Jedná se o unikátní zakázku, která pro naši společnost představuje velkou výzvu. Celou zakázku jak z pohledu realizačního, tak následného servisu zastřešuje úsek ICT pod vedením Milana Hradce. Na zakázce bude participovat také naše dceřiná společnost Vegacom.

Děkujeme obchodnímu a technickému týmu za 4 roky usilovné práce, která skupině ELTODO přinesla nejen práci na dalších 10 let, ale také prestižní postavení na trhu v této oblasti.