rl 29. 1. 2024

Modernizace sítě VO Velká Ohrada

Společnost ELTODO OSVĚTLENÍ na konci loňského roku dokončila významnou zakázku, která spočívala v obnově veřejného osvětlení a přípravě technologie pro síť dobíjecích stanic v lokalitě sídliště Velká Ohrada.

Popis zakázky

Realizace probíhala ve dvou částech a to v synergické, kde bylo obnoveno kabelové vedení VO v synergii s výkopy PRE (Pražská energetika) a přípravou pro EV ready (EVR) lampy v podobě patice a elektroměrové skříně a dále nesynergické, kde proběhla obnova vedení VO mimo trasu výkopů PRE, kompletní výměna světelných míst, včetně přípravy svítidel pro připojení k řídícímu systému VO a obnova povrchů.

Samotná realizace probíhala v termínu od října 2022 do listopadu 2023.
V rámci realizace bylo obnoveno celkem 12km kabelového vedení, 244 kompletních světelných míst, včetně 97 EVR stožárů.

Koordinačně byla tato akce velmi náročná a to s ohledem na lokalitu, kde práce probíhaly – sídliště Velká Ohrada, kde je velká koncentrace osobních automobilů a tedy nutnost jejich vyparkovávání. V nemalé míře bylo nezbytně nutné komunikovat i s obyvateli Velké Ohrady a všechny naše kroky v jednotlivých etapách koordinovat, což se dařilo a přispělo ke zdárnému ukončení díla.

Současně bylo nutné dodržet podmínky, které nám byly dány jednotlivými správci sítí a komunikací a veškeré práce koordinovat s dalšími dodavateli, kteří se v rámci tohoto projektu na realizaci podíleli.
Na realizace se velkou měrou podílela také společnost ENERGOVOD CZ.

Realizace byla koordinačně velmi náročná a celému realizačnímu týmu patří velké poděkování za nasazení a úspěšné dokončení celé akce a předání investorovi v požadovaném termínu.